• Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde 

      Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siw; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (Arbeidsnotat / Working paper;2015:5, Working paper, 2015)
      Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er nødvendig for å sikre god kvalitet på helse- og sosialtjenestene. Ved Høgskolen i Molde arbeides det aktivt for å anvende TPS som virkemiddel på tvers av profesjonsutdanningene ...