• Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning 

   Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Background: Clinical training in health and social care educations are important in the development of professional competence. Evidence indicates that there are major quality differences in clinical practice in health- ...
  • Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2 

   Bergum, Inger Elisabeth; Mordal, Elin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i en oppbyggingsfase i etablering av Startkurs. Startkurs er gruppebasert opplæring for personer med diabetes type 2. Hensikten med denne studien er å belyse hvilken betydning ...
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde 

   Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siw; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (Arbeidsnotat / Working paper;2015:5, Working paper, 2015)
   Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er nødvendig for å sikre god kvalitet på helse- og sosialtjenestene. Ved Høgskolen i Molde arbeides det aktivt for å anvende TPS som virkemiddel på tvers av profesjonsutdanningene ...