• Hva betyr turnus for arbeidssituasjon og livskvalitet? 

   Hauvik, Stine; Haugan, Gørill (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Tidligere forskning viser at turnusarbeid påvirker sykepleieres livskvalitet. Videre er ansattes opplevelse av sin arbeidssituasjon viktig for trivsel, fungering og dermed for kvaliteten på helsetilbudet som gis. ...
  • Hvordan påvirker turnusarbeid i sykehjem sykepleieres helse og livskvalitet? 

   Hauvik, Stine; Haugan, Gørill (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Bakgrunn: Størstedelen av sykepleierne i sykehjem arbeider i ulike turnusordninger som ofte innebærer uregelmessige vaktordninger samt ubekvem arbeidstid. I årene som kommer blir vi mange gamle; behovet for sykehjemsomsorg ...
  • Kartlegging av barns akutte smerter på sykehus 

   Kjørsvik, Kristin Blakstad; Hauvik, Stine (Bachelor thesis, 2010)
  • Velferdsteknologi – fremtidens helsevesen med eller uten omsorg? 

   Hauvik, Stine; Vatne, Solfrid (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the future, it will be a challenge to maintain today’s quality of care. Welfare technology may be a solution to reduce the expected care crisis. The public healthcare system is influenced by New Public Management ideals ...