• "Med mobilen i lomma" : pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

      Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...