• Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst 

      Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork; Vatne, Solfrid (Peer reviewed; Journal article, 2016)
      Bakgrunn: Helsemyndighetene forventer at avvik meldes. Likevel viser forskning at avvik underrapporteres, og det diskuteres hvorfor. Det er behov for kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer avviksrapportering i ...