• Anvendt informatikk : eNytt, Desember 2006 

      Molka-Danielsen, Judith (red.); Arntzen, Halvard (red.) (Anvendt informatikk : eNytt;Nr. 5, 2006, Student paper, others, 2006)
      Denne utgaven av Anvendt informatikk - eNytt inneholder fire utvalgte prosjekter ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag i høstsemesteret 2006. I denne utgaven har vi en todelt rapport som er laget for å støtte ...