• Anvendt informatikk : eNytt, Desember 2004 

      Molka-Danielsen, Judith (red.); Arntzen, Halvard (red.) (Anvendt informatikk : eNytt;Nr. 1, 2004, Student paper, others, 2004-12)
      Innholdet i dette notatet består av fire utvalgte studentprosjekter ved institutt for informatikk i studieåret 2004. Det er lærerne på de enkelte kurs som har stått for utvelgelsen. De utvalgte arbeidene har ikke vært ...