• "Med mobilen i lomma" : pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

   Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...
  • Teater som danning i helseprofesjonene 

   Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Healthcare workers who watch a theatre play about dementia, gain experiential knowledge about living with dementia. In this essay we discuss the nature of this knowledge in light of the concept of bildung. This discussion ...