• Kunnskap om eldre 

      Sættem, Ragnhild; Unhjem, Jeanette Varpen (Chronicle, 2012-07-04)