• Anvendt informatikk : eNytt, Juni 2007 

      Molka-Danielsen, Judith (red.); Arntzen, Halvard (red.) (Anvendt informatikk : eNytt;Nr. 6, 2007, Student paper, others, 2007-06)
      Denne utgaven av Anvendt informatikk - eNytt inneholder fire utvalgte prosjekter ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag i vårsemesteret 2007. Rapportene som er presentert kan være noe forkortet i forhold til ...