• Anvendt informatikk : eNytt, Juni 2005 

      Molka-Danielsen, Judith (red.); Arntzen, Halvard (red.) (Anvendt informatikk : eNytt;Nr. 2, 2005, Student paper, others, 2005-06)
      Denne utgaven av Anvendt informatikk eNytt inneholder fire utvalgte studentprosjekter ved institutt for informatikk i vårsemesteret 2005. Rapportene som er presentert kan være noe forkortet i forhold til originalarbeidene, ...