• Verdien av IQ : en kommentar til «Bright new world» av Ole Martin Moen 

      Haugen, Kjetil K.; Heen, Knut Peder; Bjørkly, Stål (Peer reviewed; Journal article, 2017)
      Ole M. Moen presenterer i artikkelen «Bright new world» et forslag om å subsidiere kvinner for å velge å få barn med høy IQ. I denne artikkelen presenterer vi tre argumenter mot Moens forslag. Vårt hovedargument er knyttet ...