• Kommunelegens rolle under koronapandemien : en kvalitativ studie 

      Hungnes, Tonje; Vik, Erlend; Veddeng, Odd Jarle (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      BAKGRUNN: Vi studerte kommunelegens rolle under pandemien for å få økt kunnskap om hvilken rolle de hadde i den kommunale kriseledelsen. MATERIALE OG METODE: 14 semistrukturerte intervju ble gjennomført med sentrale deltakere ...