Her presenteres et utvalg bacheloroppgaver innen studiet IT og digitalisering ved HiM. Studenten har opphavsrett til oppgaven (jfr Åndsverkloven), men studenten har gitt Høgskolen i Molde tillatelse til å gjøre oppgaven søkbar og tilgjengelig på internett gjennom Brage HiM

Recent Submissions