Show simple item record

dc.contributor.authorUlvund, Ingeborg
dc.contributor.authorRokstad, Anne Marie Mork
dc.contributor.authorVatne, Solfrid
dc.date.accessioned2023-01-31T13:44:56Z
dc.date.available2023-01-31T13:44:56Z
dc.date.created2016-10-04T13:22:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSykepleien Forskning. 2016, 1-10en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3047469
dc.description.abstractBakgrunn: Helsemyndighetene forventer at avvik meldes. Likevel viser forskning at avvik underrapporteres, og det diskuteres hvorfor. Det er behov for kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer avviksrapportering i helsetjenesten. Hensikt: Studien tar sikte på å beskrive faktorer som påvirker jordmødres og psykiatriske sykepleieres varsling av avvik. Metode: Studien har et kvantitativt design. Vi samlet inn data ved å bruke et egenutfylt spørreskjema. Utvalget består av jordmødre og psykiatriske sykepleiere (n = 133). Resultat: De fleste kjente til prosedyrer for avvikshåndtering på egen arbeidsplass, men flere kjente til prosedyrer for varsling av kliniske feil enn for uetisk praksis. Den viktigste grunnen til å varsle var å hindre at pasienter skades. Før de varslet, vurderte mange også om varslingen kunne bli en belastning for dem selv eller en kollega. Konklusjon: Tendensen var at jordmødre og psykiatriske sykepleiere prioriterte pasientens rettigheter høyt. Varsling av avvik utløste kompliserte vurderinger som ble påvirket av kulturelle og organisatoriske forhold.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/forskning/2016/09/varsling-av-avvik-en-vanskelig-balansekunst
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleVarsling av avvik – en vanskelig balansekunsten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1-10en_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2016.58904
dc.identifier.cristin1389358
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal