• Anvendt informatikk : eNytt, Desember 2008 

      Molka-Danielsen, Judith (red.); Arntzen, Halvard (red.) (Anvendt informatikk : eNytt;Nr. 9, 2008, Student paper, others, 2008-12)
      Denne utgaven av Anvendt informatikk - eNytt inneholder fire utvalgte prosjekter ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag i høstsemesteret 2008. Rapportene som er presentert kan være noe forkortet i forhold til ...